Autoriteit Persoonsgegevens krijgt extra budget voor handhaving AVG

Minister Dekker heeft dinsdag aan de Tweede Kamer laten weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) extra budget krijgt voor het handhaven van de privacywetgeving. Volgens minister Dekker mag de AP jaarlijks 3,4 miljoen euro bijtellen op haar begroting. Het totale budget van de toezichthouder komt hiermee uit op 18,5 miljoen euro per jaar.

Groei
Dat is niet de eerste keer dat de AP een budgetverhoging krijgt: alleen in 2019 werd het budget van de toezichthouder al verdubbeld ten opzichte van daarvoor. De budgetverhoging gaat hand in hand met het groeiende personeelsbestand van de AP: sinds de inwerkingtreding van de AVG is deze gegroeid van 109 naar 157. Toch is de AP nog niet op volle sterkte. In een eerder rapport, uit laten voeren door Staatssecretaris Dijkhof, bleek namelijk dat de AP minimaal 185 fte nodig heeft om de AVG in Nederland te handhaven. Daar zou een budget van 19,6 miljoen euro voor nodig zijn.

Reactie
Pauline Gras, woordvoerder van de AP, laat weten dat de heer Wolfsen het nieuws van minister Dekker ‘gewoon top’ vindt. De AP en het ministerie zijn op dit moment nog in gesprek over het budget en de personeelsbezetting van de AP. De voorgestelde budgetsverhoging is noodzakelijk voor het effectief handhaven van de AVG. Of de voorgestelde budgetsverhoging effect gaat sorteren, valt nog te bezien.

Terug naar overzicht