Kamer van Koophandel stopt met online verkoop van namen en adressen

De Kamer van Koophandel (KvK) gaat stoppen met het op grote schaal aanbieden van adresbestanden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder aangegeven dat het doorverkopen van adressen in strijd is met de AVG.

Handelsregister
In Nederland zijn alle bedrijven verplicht om zich in te schrijven bij de KvK. Dit geldt niet alleen voor grote ondernemingen, maar ook voor zelfstandigen die vanuit huis werken. De KvK verzamelt alle gegevens van bedrijven in het Handelsregister welke voor iedereen toegankelijk is. De namen en adressen worden door de KvK op grote schaal doorverkocht aan derden.

Vooral zzp’ers zijn de dupe geworden van deze handelswijze. De bedrijfsgegevens die worden doorverkocht komen vaak overeen met de privégegevens van zzp’ers. Hierdoor worden zij aan de lopende band door bedrijven gebeld die hen iets willen aanbieden.

Stop online verkoop
Deze week kwam naar buiten dat de KvK vanaf 1 juli 2019 stopt met de verkoop van het informatieproduct ‘Adressenbestand Online’. De KvK heeft deze beslissing genomen naar aanleiding van de conclusie van de AP dat de verkoop van deze gegevens in strijd is met de AVG.

De KvK zegt te begrijpen dat een grote groep zzp’ers dagelijks veel last heeft van telefonische verkoop en vindt inderdaad dat deze groep een betere bescherming verdient. De adresbestanden zullen daarom niet meer online worden aangeboden. Het blijft wel mogelijk om adressen op te vragen, maar daarvoor dient eerst contact te worden opgenomen met een medewerker van de KvK. Het moet op deze manier lastiger worden om misbruik te maken van het online adressenbestand.

Naast het ‘Adressenbestand Online’ gaat de KvK ook andere producten beoordelen op privacyrisico’s.

Wettelijke verplichting
De KvK is wettelijk verplicht om het Handelsregister openbaar te maken. Zij mag mensen die data opvragen niet weigeren. In de wet staat namelijk dat contactgegevens van bedrijven openbaar moeten zijn, zodat iedereen na kan gaan met wie hij zaken doet. Om de privacy van zzp’ers beter te kunnen beschermen moet er dus een wijziging komen in de Handelsregisterwet. Het is dus uiteindelijk de wetgever die aan zet is.

Terug naar overzicht