Kentekenparkeren en het recht op privacy

Je hebt er vast weleens mee te maken gehad; het kentekenparkeren. Steeds meer gemeenten maken hier gebruik van. Bij de parkeerautomaat krijg je geen papieren bon meer die je zichtbaar achter je voorruit legt, maar je voert in plaats daarvan je kenteken in de parkeerautomaat. Voor gemeenten is deze manier veel voordeliger. Controles kunnen worden uitgevoerd met speciale scanauto’s. Niet iedereen is even blij met deze manier van werken. Er zijn mensen die vinden dat het kentekenparkeren in strijd is met het recht op de anonimiteit in de openbare ruimte.

Hoe werkt het kentekenparkeren?
Om een parkeerrecht te kunnen kopen moet een parkeerder het kenteken van zijn auto invoeren. Door middel van een scanauto wordt vervolgens gecontroleerd of de parkeerders een parkeerrecht hebben aangeschaft. De scanauto scant de kentekens en verzend deze naar het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten. Het Servicecentrum krijgt de kentekens in een versleutelde vorm. Deze gegevens worden opgeslagen in het Nationaal Parkeer Register. Het Servicecentrum constateert vervolgens of voor het betreffende voertuig een parkeerrecht is geregistreerd. Wanneer er een parkeerrecht is geregistreerd, worden de versleutelde kentekengegevens na 48 uur verwijderd.

Is er geen parkeerrecht geregistreerd? Dan wordt de versleuteling ongedaan gemaakt en de heffingsambtenaar wordt geïnformeerd over het ontbreken van een parkeerrecht. Bij de RDW kan de heffingsambtenaar de bij het kenteken behorende persoonsgegevens opvragen, zodat kan worden vastgesteld aan wie een boete kan worden opgelegd. De gegevens blijven dertien weken beschikbaar, daarna wordt het kenteken uit het register verwijderd.

Recht op anonimiteit in de openbare ruimte
Privacy First maakt zich zorgen over het kentekenparkeren. Zij vindt dat het kentekenparkeren in strijd is met het recht op anonimiteit in de openbare ruimte. Privacy First vindt dat het kentekenparkeren een schending van artikel 8 EVRM oplevert. Zij vindt dat een burger op grond van artikel 8 EVRM er recht op heeft zo weinig mogelijk sporen achter te laten om zo zijn privéleven te beschermen. Daarnaast vindt zij dat parkeerders de mogelijkheid moeten krijgen om parkeerbelasting te betalen zonder privégegevens te registreren. De mogelijkheid om met contant geld parkeerbelasting te voldoen, mag volgens haar dan ook niet worden uitgesloten.

Eerste aanleg
De rechter in eerste aanleg is van oordeel dat het kentekenparkeren en het elektronisch betalen van parkeerrecht niet in strijd is met artikel 8 EVRM. Het kentekenparkeren raakt welliswaar het privéleven, maar doordat de kentekeninformatie voor korte en beperkte duur wordt bewaard, is er geen sprake van inmenging in het privéleven. Privacy First is hierop in hoger beroep gegaan. Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan op het hoger beroep.

Hoger beroep
In hoger beroep overweegt het Hof dat het het belang van handhaving van de mogelijkheid om contant te betalen niet onderkent. Er is echter geen rechtsregel is die met zich meebrengt dat de overheid verplicht is bij de betaling van parkeerbelasting betaling met contant geld mogelijk te maken. Betaling van die betaling mag via de elektronische weg.

Over het geschil dat er een schending zou zijn van artikel 8 EVRM is het Hof van oordeel dat er zich geen verboden inmenging heeft voorgedaan. De controles door middel van scanauto’s levert geen verboden inmenging op en gescande kentekens worden voordat zij naar het Servicehuis worden verzonden, omgezet in een 40 karakters tellende versleutelde code. Het Hof neemt daarbij mee dat de gegevens na 48 uur worden verwijderd.

Kentekenparkeren mag
Daarmee verandert de uitspraak van het Hof niets aan eerdere uitspraken over het kentekenparkeren. Het kentekenparkeren mag blijven bestaan, ook wanneer er géén contante betalingen worden geaccepteerd. Het invoeren van je kenteken blijft alsnog vrijwillig. Dit betekent dat wanneer je een boete krijgt voor het invullen van een onjuist kentekennummer, deze boete kan worden vernietigd. Je moet daarvoor wel in bezwaar gaan en kunnen aantonen dat je hebt betaald voor het parkeren. De moeite die hiermee gepaard gaat kunnen we echter niemand aanraden.

Terug naar overzicht