Mag een zorgverlener de religie van een patiënt vastleggen in een medisch dossier?

De Autoriteit Persoonsgegevens liet deze week weten dat zij regelmatig de vraag krijgt of een zorgverlener de religie van een patiënt mag vastleggen in een medisch dossier. In deze blog geven wij je het antwoord op deze vraag.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Volgens de AVG verdienen persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn specifieke bescherming. Dit komt doordat de verwerking van deze gegevens risico’s kan meebrengen voor de betrokkenen. Het uitgangspunt is dat het verbod is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij de AVG een uitzondering maakt.

Gegevens over iemands religie of levensbeschouwelijke overtuigingen worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens. Dit betekent dat deze gegevens in beginsel niet mogen worden verwerkt, tenzij er een uitzondering bestaat voor de verwerking van deze gegevens.

Uitzonderingen
In de AVG staat dat het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is toegestaan in onder andere de volgende situaties:

  • Wanneer de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
  • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke plichten en rechten;
  • Wanneer de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
  • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor politieke, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en vakbonden voor het beheren van personalia van hun leden en personen waarmee regelmatig contact wordt onderhouden;
  • Beroepsbeoefenaars die aan regels van het beroepsgeheim zijn gebonden mogen bijzondere persoonsgegevens verwerken wanneer dat noodzakelijk is voor medische doeleinden.

In de AVG staan meer uitzonderingen. Over het vastleggen van iemands religie door een zorgverlener staat in de wet dus dat dit alleen mag wanneer dat noodzakelijk is voor een goede behandeling of verzorging van de betrokken patiënt.

In de praktijk
Wat betekent bovenstaande uitzondering in de praktijk? Mag de zorgverlener de religie van een patiënt vastleggen in een medisch dossier?

In de praktijk is het belangrijk om na te gaan wat het doel is van de verwerking. Bedenk altijd: Zijn er niet minder vergaande manieren om dat doel te bereiken?

Als zorgverlener kun je ervoor kiezen om aan de patiënt te vragen of er nog religieuze achtergronden zijn die van belang zijn voor zijn of haar verzorging. Registreer dan alleen de religie wanneer u samen heeft beoordeeld dat registratie noodzakelijk is voor een goede behandeling.

Bron

Terug naar overzicht