Politievlogger en de privacy van burgers

Op YouTube zijn er tientallen video’s te vinden van de zogenoemde ‘politievlogger’ waarin kijkers worden meegenomen in de dagelijkse werkzaamheden van de politie. Het is gebleken dat burgers die in de video’s voorkomen niet onherkenbaar genoeg worden gemaakt, waardoor zij door hun omgeving worden herkend. Voor een aantal burgers hebben de video’s ongewenste gevolgen.

Social media
Social media is erg populair bij de politie. Bij elkaar opgeteld zijn er meer dan 2.300 politieaccounts online. In het aantal zijn de politievloggers en YouTube-kanalen nog niet eens meegerekend. Via social media zou het contact met de burger sneller en gemakkelijker zijn. Daarnaast wordt daarmee ook geprobeerd om burgers een andere inkijk te geven in het werk van de politie.

Privacy burgers
Vanuit het oogpunt van privacy probeert de politie te voorkomen dat de berichten en video’s op social media herleidbaarheid zijn naar locaties, personen en voertuigen. De politie probeert de herkenbaarheid van burgers in de berichten en video’s daarom tot een minimum te beperken. Dit doen zij bijvoorbeeld door gezichten en kentekenplaten te blurren. Over het gebruik van social media zijn afspraken gemaakt. Voor politiemedewerkers die actief zijn op social media zijn er namelijk interne richtlijnen opgesteld.

Onderzoek politievlogger
Het social media-gebruik bij de politie is niet beperkt tot Facebook, Instagram of Twitter. Sinds 2016 is er ook een zogenoemde ‘politievlogger’. Kijkers worden in de video’s meegenomen in zijn dagelijkse werkzaamheden. In 2017 toonde het programma De Monitor al aan dat de video’s van de politievlogger te herleiden zijn naar de identiteit van personen, hun werk of adres.

Het KRO-NCRV-programma Pointer heeft na een tip opnieuw een onderzoek gedaan naar de herleidbaarheid van personen in de video’s van de politievlogger. Uit dat onderzoek is gebleken dat de populaire politievlogger de privacyregels wederom overtreedt. In zeker 22 gevallen zijn de beelden en stemmen herleidbaar naar personen. Voor Robert (niet de echte naam) heeft dit ongewenste gevolgen gehad. Mensen in zijn omgeving begonnen te vragen of hij degene is die in het filmpje voorkomt. Daar bleef het niet bij, want ook zijn werkgever was benieuwd of Robert de persoon is in het filmpje.

Herleidbaar
Robert was te herkennen door een opeenstapeling van zaken. Ten eerste was zijn stem niet vervormd. Ten tweede heeft Robert in het filmpje de naam van zijn werkgever genoemd. Deze is er niet uitgeknipt door de politie. Ten derde was de vriendin van Robert ook te zien in het filmpje. Ook haar stem en naam zijn niet onherkenbaar gemaakt. Ten vierde was Robert te herkennen aan zijn brede postuur en specifieke loopje. Tot slot was zijn opvallende horloge zichtbaar. Al deze zaken bij elkaar hebben er dus voor gezorgd dat Robert is herkend door zijn omgeving en werkgever.

Reactie politie
De politie laat in een schriftelijke reactie weten dat zij rekening houdt met de privacy van burgers. Er vindt een eindredactie plaats op de vlogs van de politievlogger. De vlogs worden beoordeeld aan de hand van de richtlijnen. De politie geeft aan dat fouten helaas nooit 100% zijn uit te sluiten. Verder wordt er door de politie niet ingegaan op de onderzoeksresultaten.

Reactie Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat zij goed begrijpt dat de politie aan een groot publiek duidelijk wil maken waar het politiewerk uit bestaat. Maar de politie moet zich daarbij gewoon aan de privacyregels houden. Er dient volgens de AP altijd een grondslag te bestaan om de beelden te maken. Personen die vinden dat de politie hun persoonsgegevens niet volgens de privacyregels hebben verwerkt, kunnen daarover een klacht indienen bij de AP.

Terug naar overzicht