Privacymanagement gemeenten

Kan jouw gemeente hulp gebruiken bij de AVG?

Wij kunnen helpen! Wij geloven erin dat je diensten dient af te nemen die passen bij de fase waarin jouw gemeente zich bevindt. Onze diensten zijn daarom ingedeeld in vier fasen.

Inventarisatie

De eerste stap naar het juiste niveau van privacymanagement voor de gemeente is het inventariseren van de aanwezige documenten, processen en ondernomen stappen. Tijdens deze fase brengen we in kaart op welk niveau de gemeente zich bevindt op het gebied van de AVG. Uit de inventarisatie volgt een rapport met concrete actiepunten waarmee de gemeente aan de slag kan.

Implementatie

De concrete actiepunten die uit het inventarisatie-rapport volgen worden omgezet in een planning. Bij het implementeren werken we vanuit het huidige niveau van privacymanagement naar het gewenste niveau.

Onze juristen kunnen je hierbij adviseren en ondersteunen met bijvoorbeeld het opstellen van het privacybeleid, verwerkingsregister en verwerkersovereenkomsten. Maar ook het opstellen van gedragsprotocollen per domein behoren tot de mogelijkheden.

Beheren

Het is belangrijk om als gemeente overzicht en structuur te houden op het privacyproces. Door een wirwar van beleid en regels is het soms lastig om overzicht te bewaren.

The Privacy Officers heeft een praktische oplossing voor de borging van de AVG. Een tool die gemeenten een vast, werkbaar en eenduidige kader geeft voor het privacymanagement. In The Privacy Boxx legt de gemeente onder andere vast welke acties zij heeft ondernomen om aan de AVG te voldoen. Het voordeel is dat alle AVG-zaken van de gemeente zich in één online omgeving bevinden, waar bovendien echt iedereen in kan werken. Zo betrek je alle privacyambassadeurs direct en effectief bij al je privacyprocessen.

Begeleiding

Na de implementatie fase is het van belang om de opgestelde en uitgevoerde privacymaatregelen up-to-date te houden. In deze fase zorgen we ervoor dat privacy een structureel onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoeringsprocessen van de gemeente en dat processen meegroeien met de organisatie.

Onze juristen kunnen jouw gemeente blijven begeleiden bij het privacymanagement. Wij houden eventuele veranderingen in wet- en regelgeving nauwlettend voor je in de gaten. Zo heeft de gemeente altijd een specialist die met haar meekijkt. Daarnaast hebben de Functionaris gegevensbescherming en de privacy officer van de gemeente een helpende hand en een specialist waarmee zij kunnen sparren.